Adam Rożek

Psychoterapia psychoanalityczna

Ukończyłem Akademię Teologii Katolickiej w Warszawie – obecny Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego; w Katedrze Psychologii uzyskując tytuł magistra psychologii. Podstawy szkolenia terapeutycznego uzyskałem w Rocznym Studium Pomocy Psychologicznej w Ośrodku Psychoterapii Psychoanalitycznej "Trójmiasto" w Sopocie a następnie w 3-letnim Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej w Ośrodku Psychoterapii Psychoanalitycznej "Trójmiasto" w Sopocie.

Jestem uczestnikiem grup seminaryjno-superwizyjnych i seminariów z zakresu teorii psychoanalitycznych w Bydgoszczy (od 2010-2014r.) oraz w Gdańsku (od 2013 do chwili obecnej) realizowanych przez psychoanalityków Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Praktykę terapeutyczną poddaję pod superwizję u psychoanalityka Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego i psychoanalityka Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego – uznawanych przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Współpracuję z psychoterapeutami regionu kujawsko-pomorskiego uwzględniającymi w pracy standardy Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej i kierującymi się zasadami etycznymi PTPP i Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. W środowisku lokalnym jestem współzałożycielem i Członkiem Kujawsko-Pomorskiego Koła Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, aktualnie pełniąc funkcję Prezesa Koła. Jestem Członkiem – Kandydatem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

zdjecie