Adam Rożek

Psychoterapia psychoanalityczna

Pierwsze kroki w psychoterapii

Kontakt z terapeutą, a dokładnie z jego „wyobrażeniem”, rozpoczyna się jeszcze zanim sięgną osoby zainteresowane po telefon, aby się umówić. Doświadczając trudności i problemów, pojawia się myśl o skorzystaniu z możliwości pomocy - być może pomocy od tego konkretnego terapeuty. Naturalne jest, że pojawiają się również różnorodne oczekiwania, własne wyobrażenia czy też wątpliwości i niepokoje. Tak rozpoczyna się jeden z elementów pracy psychoterapeutycznej, relacja z terapeutą, choć na razie początkowa, już wypełniona myślami, przeżyciami i oczekiwaniami. Drugim elementem psychoterapii poza relacją z terapeutą, są właśnie przyczyny spotkania, powody w związku z którymi rozważane są możliwości kontaktu. Osoby szukające pomocy u terapeuty mogą po raz pierwszy podejmować takie próby, równie dobrze mogą mieć za sobą doświadczenia wielokrotnych działań i różnorodnych form leczenia i nadal doznawać cierpienia z powodu trwania objawów, a co się z tym najczęściej wiąże swoją bezradnością i bezsilnością. Kierują się motywami poradzenia sobie z tym, co aktualnym momencie życia, przekracza ich możliwości. Wśród doświadczanych problemów pojawiają się kryzysy dorastania, kryzysy wieku średniego lub też starości. Odczuwany jest brak ogólnej satysfakcji życiowej, przeżyciom towarzyszy pustka w relacjach z innymi osobami lub też chwiejność i impulsywność emocjonalna. Cała gama zgłaszanych problemów definiowana jest z punktu widzenia diagnostycznego jako zaburzenia lękowe, myśli obsesyjne i natręctwa, nerwice, depresje, zaburzenia osobowości, psychozy, zaburzenia psychosomatyczne, problemy odżywiania, problemy seksualne i małżeńskie. Nieodzownymi elementami warunkującymi możliwość podjęcia współpracy jest współwystępowanie problemu psychologicznego, w jego konsekwencji przeżywanie cierpienia oraz zainteresowanie jego rozwiązaniem. Przy kwestii zainteresowania rozwiązaniem problemu psychicznego, ważne jest poruszenie tematu ciekawości swoją osobą i swoim życiem psychicznym – przy zachowaniu powyższych elementów metoda psychoterapii psychoanalitycznej jest leczeniem dającym możliwość poprawy jak i przebudowy całości życia psychicznego. Skutkuje zmianą na poziomie objawów, poprawie relacji międzyludzkich, pełniejszego rozumienia funkcjonowania w świecie jak też trafniejszego doświadczania swojej osoby.