Adam Rożek

Psychoterapia psychoanalityczna

Inspiracje

Podstawą myśli psychoanalitycznej są odkrycia „ojca psychoanalizy” Zygmunta Freuda. Rozwinięciem jego fundamentalnych i nadal inspirujących treści dotyczących psychiki, były prace Melanie Klein, Anny Freud i Donalda Winnicotta. Do nich dołączają kolejne rzesze aktywnych i twórczych psychoanalityków, poszerzających wiedzę o meandrach ludzkiej psychiki. Na przestrzeni kilku pokoleń, warto zaznaczyć rolę Winfreda Biona, Herberta Rosenfelda, Hanny Segal. Twórcze podejście do problematyki przeżyć psychicznych odnaleźć można w pracach Thomasa Ogdena, Michaela Parsonsa, czy też André Greena. W subiektywnej opinii, w najnowszych pracach naukowych na gruncie rodzimym, inspirujące są dokonania Katarzyny Schier oraz Wojciecha Hańbowskiego.

Linki

Europejska Federacja Psychoterapii Psychoanalitycznej
Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej
Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne
Kujawsko-Pomorskie Koło Naukowe Psychoterapii Psychoanalitycznej
Ośrodek Psychoterapii Psychoanalitycznej „Trójmiasto” Sopot
Muzeum Freuda w Wiedniu
Muzeum Freuda w Londynie
Wydawnictwo Ofingenium
Instytut Analizy Grupowej Rasztów